Lupa- ja korttikoulutukset

Ammatillista etumatkaa!

Tänä päivänä työelämässä tarvitaan monenlaista osaamista ja pätevyyttä.

Voit suorittaa työelämässä tarpeellisia  lupa- ja korttikoulutuksia Tredun toimipisteissä.

Huom! Tietoa Drone-koulutuksista sivun alalaidassa.

Hygieniapassi/Hygieniaosaamisen testi

Elintarvikealalla työskentelevän tulee hallita elintarvikehygienian perusasiat, jotta hän osaa käsitellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita turvallisesti. Hygieniapassi edistää elintarviketurvallisuutta.

Voit opiskella perusasiat itsenäisesti tai osallistua viiden tunnin koulutukseen, jonka päätteeksi voit tehdä testin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Hygieniapassi

Anniskelupassi/Alkoholilainsäädännön testi

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemusta osoittava todistus eli anniskelupassi. Passia kysytään usein jo työnhakutilanteessa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Anniskelupassi

Järjestämme koulutuksia ja testejä Tredun Santalahdentien ja Kangasalan toimipisteissä.

Matkailualan turvallisuuspassi

Koulutukset järjestetään Kurussa Metsätien toimipisteessä. 

Matkailualan turvallisuuspassi, Matupa, on majoitus- ja ravitsemisalan ja rinnekeskusten työtekijöille räätälöity päivän kestävä turvallisuuskoulutus. Matupan päätavoite on asiakasturvallisuuden lisääminen ja matkailutuotteiden laadun parantaminen.

Lisätietoja Matkailualan turvallisuuspassi / Matupa